O firme Služby Kontakt Agrobazár

VÝROBŇA KŔMNYCH ZMESÍ

Výrobňa sa skladá zo šrotovníka, alebo mačkača a miešarne.

Ďalej môže byť vybavená tenzometrickou váhou, dopravníkmi, zásobníkmi a inými zariadeniami. Navrhneme linku presne podľa Vašich požiadaviek.

Vertikálna miešareň Horizontálna miešareň
Samonasávacie šrotovníky
Šrotovník H 105 H 105/1 H 105/2 H 105/3 H 105/4 H 105/5
Výkon (t/hod) 0,8 1,2 1,6 2,5 3,5 4,5
Príkon (kW) 7,5 11 15 18,5 22 30

Vertikálne miešarne
Miešareň H 024 H 024/1 H 024/2 H 024/3 H 024/4 H 024/5 H 024/6
Objem (kg) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Príkon (kW) 2,2 2,2 3 4 4 5,5 5,5

Horizontálne miešarne
Miešareň H 710/3 H 710/2 H 710/1 H 710 H 710/5 H 710/6
Objem (kg) 100 300 500 1000 1500 2000
Príkon (kW) 2,2 3 4 11 18,5 22