O firme Služby Kontakt Agrobazár

DOPRAVNÍKY

Vyprázdňovací dopravník prívesu Šnekový dopravník Pásový dopravník Sacotlačný dopravník
  1. Nerezové vyprázdňovacie dopravníky (nakladanie sejačiek, rozmetadiel...)
  2. Závitovkové (šnekové) dopravníky - podľa požiadaviek
  3. špirálové dopravníky - ohybné v plastovej rúre
  4. Pásové dopravníky - podľa požiadaviek
  5. Korčekové dopravníky
  6. Pneumatické dopravníky ( zrnomety, saco-tlačné dopravníky)

Pneumatické dopravníky

Slúžia na dopravu všetkých druhov zrnín, olejnín a strukovín na dlhé vzdialenosti – až 50 m pri prevýšení maximálne 10, resp. 13 m a to ako v halách tak aj v otvorených priestoroch. Dľžka sania je obmedzená na 4 m.

Pri návrhu dopravníka je potrebné určiť počet potrubí, kolien a spojok podľa tvaru dopravnej trasy. Potrubie je potrebné ukončiť cyklónom, ktorým sa znižuje prašnosť.

  1. Tlačné dopravníky (zrnomety)
Zrnomet
Tabulka 1
  1. Saco -tlačné dopravníky - material nasávajú pomocou hadice so sacou koncovkou a potrubím dopravujú ďalej.
Sacotlačný dopravník
Tabulka 2

*Výkon je počítaný na dľžku potrubia 10 m, prevýšenie 3 m pri doprave pšenice do 14 % vlhkosti a do 1 % znečistenia

Závitovkové vyprázdňovacie dopravníky

Dopravníky DSM - vyrobené z nerezového materiálu , poháňané hydromotorom a sú určené na prekládku sypkých materiálov ( obilie, priemyselné hnojivá... ) z dopravného prostriedku na iný dopravný prostriedok, sejačku, rozmetadlo priem. hnojív ... Výškovo sa dopravník nastavuje pomocou lanového navijáku a pri preprave sa sklopí za zadnú časť prívesu.

Vyprázdňovací dopravník prívesu

Výkon: 15-20 t/hod
Priemer rúry: 150 mm
Dĺžka: 4 m
Prevedenie: NEREZOVÉ