O firme Služby Kontakt Agrobazár

MORIČKA OSÍV

Morička osív morí osivá všetkých bežných druhov zrnín moderným mokrým kontinuálnym spôsobom. K moričke je možné dokúpiť vrecovacie zariadenie, 100 l nádobu na moridlo s miešaním, prepravné kolieska, tenzometrické váhy, dopravníky, hydraulické ruky, čističku obilia a ďalšie zariadenia.

Morička osív MM 40
Parametre moričkiek

* Špičková kvalita - namorenosť 94,4 až 97,5 % - lepšia až o 25% ako u konkurencie
* Nulové poškodenie zrna obilnín, jednoduché čistenie stroja
* Vysoký výkon ( až 5 ton za hodinu )
* Presné dávkovanie moridla ( výkon čerpadla až 55 litrov za hodinu )
* Orginálny systém aplikačného mechanizmu je chránený Úradom priemyselného vlastníctva

Morička osív MO 20

Morička osív morí osivá bežných druhov plodín moderným mokrým kontinuálnym spôsobom. Všetky časti moričky sú nerezové a rotor je vytvorený z polyamidovej kartáčovej špirály.

Toto prevedenie umožňuje maximálne šetrné zaobchádzanie s osivom a je možné moriť aj ľahko poškoditeľné semená ( hrach, sója, kukurica a pod.)

Morička osív MO 20
Parametre moričky