O firme Služby Kontakt Agrobazár

MORIČKA OSÍV

Morička osív morí osivá všetkých bežných druhov zrnín moderným mokrým kontinuálnym spôsobom. K moričke je možné dokúpiť vrecovacie zariadenie, 100 l nádobu na moridlo s miešaním, prepravné kolieska, tenzometrické váhy, dopravníky, hydraulické ruky, čističku obilia a ďalšie zariadenia.

Morička osív MM 40
Parametre moričkiek

* Špičková kvalita - namorenosť 94,4 až 97,5 % - lepšia až o 25% ako u konkurencie
* Nulové poškodenie zrna obilnín, jednoduché čistenie stroja
* Vysoký výkon ( až 5 ton za hodinu )
* Presné dávkovanie moridla ( výkon čerpadla až 55 litrov za hodinu )
* Orginálny systém aplikačného mechanizmu je chránený Úradom priemyselného vlastníctva

Morička osív MO 20

Morička osív morí osivá bežných druhov plodín moderným mokrým kontinuálnym spôsobom. Všetky časti moričky sú nerezové a rotor je vytvorený z polyamidovej kartáčovej špirály.

Toto prevedenie umožňuje maximálne šetrné zaobchádzanie s osivom a je možné moriť aj ľahko poškoditeľné semená ( hrach, sója, kukurica a pod.)

Morička osív MO 20
Parametre moričky

Aplikátor konzervantu

Nerezová varianta MM 40-1 N má nerezovú konštrukciu a MM 40-1 N je celonerezová, vrátane čerpadla a môže sa použiť buď na morenie, alebo na konzervovanie vlhkého obilia. Stroj umožňuje nastrekovanie konzervantu( kyselina propiónová, mravčia)do obilia alebo kukurice. Výhodou tejto progresívnej metódy je, že obilie je možné spracovávať vlhké (nie je potrebné dosúšať) a zakonzervovaním sa vytvorí chutné a kvalitné krmivo, ktoré umožňuje dosahovať vysokú úžitkovosť. Zariadenie je možné doplniť o mačkač a dopravníky.

Aplikátor konzervantov